Konferencen tager afsæt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og er målrettet risikoansvarlige, der har ansvar for en større portefølje af bygninger. Målet er at give deltagerne indsigt i eksperters seneste erfaringer og forskeres nyeste viden om vejrforandringernes betydning for ejendomme og byudvikling.

Speakere

Speakerne på onlinekonferencen er eksperter og forskere fra ind- og udland, der giver hver deres bud på, hvad man skal være opmærksom på for at sikre bygninger til fremtidens vejrforhold.

Geoffrey Saville

Geoffrey Saville har en baggrund inden for meteorologi og klimavidenskab. Han er Willis Research Network’s Senior Research Manager for vejr- og klimarelaterede projekter og har bred erfaring med klimavidenskab – lige fra prognosetjenester til levering af advarsler samt vejledninger til håndtering af ekstreme vejrfænomener som for eksempel kraftig regn, der fører til oversvømmelser.

Geoffrey vil dække den aktuelle forståelse af klimarisici i Danmark og introducere potentielle klimascenarier og de virkninger, vi kan forvente at se i løbet af de næste 30 år.

Simon Sølvsten

Simon Sølvsten er ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet og pratice leader i WTW Danmarks Analytics-afdeling. Hans brede teoretiske baggrund og praktiske erfaring gør ham til en værdifuld sparringspartner i både den akademiske verden og industrien – og særligt i sammenhænge hvor han kan trække på sin dybe indsigt i ejendomsrisici og skadeforebyggelse.

Simon vil blandt andet tale om de seneste forskningsresultater fra sit igangværende ph.d.-projekt om økonomiske fordele ved at forebygge skader.

Brooks Kaiser

Dr. Brooks Kaiser er miljø- og ressourceøkonom. Hun har en ph.d. i økonomi fra Northwestern University og er professor ved Syddansk Universitet. Desuden har hun en forskningsstipendiat ved University of Hawaii Economic Research Organisation (UHERO) og fungerer som leder af fiskerienheden i Polar Research and Policy Initiative (London).

I sit oplæg perspektiverer Brooks økonomisk teori til forsikringsbranchen. Hun vil have særligt fokus på den økonomiske betydning af skadeforebyggelse og på forsikringsselskabernes prissætning af forsikringspræmier.

Torben Munk Damgaard

Torben Munk Damgaard er leder af SDU’s Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi (SEBE). Han har mange års erfaring fra SDU – både som leder for HD- og Mastersekretariatet, prodekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og som institutleder på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

I sit oplæg vil Torben italesætte værdien af at inddrage FN’s Verdensmål i samarbejdet mellem uddannelsesverdenen og erhvervslivet.

Johanne Urup

Johanne Urup er geolog i Rambøll med speciale indenfor grundvand. Hun har i knap 20 år arbejdet med planlægning og overvågning i forhold til grundvand – og de sidste 8 år især med, hvordan øget nedsivning af regnvand påvirker det øverste grundvandsspejl og risikoen for bygværker. Johanne har også set på, hvor det øverste grundvandsspejl står i dag, hvad årsagerne er – og undersøgt mulighederne for løsninger for terrænnært grundvand.

Johanne vil i indlægget belyse årsager, datagrundlag og muligheder for håndtering af terrænnært grundvand.

Stuart Calam

Stuart Calam er Programme Director og Research Manager. Han er leder af Willis Research Network’s Technology Research Hub, der forsker i nye risici, kombinerer brede risikoemner med specialviden og formidler resultaterne af forskningen til WTW’s kunder.

Stuart Calam vil introducere forskningsresultater, der viser en stigning i økonomiske og forsikrede tab, der er relateret til klimaforandringer – og han vil give input til, hvordan organisationer kan forbedre deres evne til at forstå, evaluere og styre risici.

Jimmy Joensen

Jimmi Joensen er programleder for Randers Kommunes byudviklingsprojekt ’Byen til Vandet – Flodbyen Randers’, hvor byudvikling på de tidligere havnearealer tænkes sammen med klimatilpasning af midtbyen samt etablering af en ny broforbindelse. Jimmi er også teamleder for kommunens forsikringsafdeling.

Jimmi vil gennemgå udviklingsplanen for det 59 hektar store byudviklingsområde i Randers midtby med særligt fokus på klimatilpasning, som skaber merværdi for byens borgere.

Camilla Elverdal

Camilla Elverdal er CEO og øverst ansvarlig for Corporate Risk & Broking i WTW Danmark. Hun har desuden bred erfaring med at håndtere udfordringer i relation til strategiske risikostyring på ejendomsområdet.

Camilla holder konferencens åbningstale.

Michael Kunz

Dr. Michael Kunz er professor i meteorologi ved Karlsruhe Institute of Technology iTyskland. Hans forskergruppe Atmospheric Risks beskæftiger sig med kraftige storme og deres påvirkninger på blandt andet risici. Han er også talsmand for Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology (CEDIM), der er et virtuelt institut, der beskæftiger sig med katastrofehåndtering  inden for KIT Royal Tropical Institute.

Tilmelding er lukket

Tilmeldingsfristen til konferencen er overskredet.
Konferencen løber af staben om:

Program

Indlæggene på konferencen giver deltagerne indsigt i de forhold, der netop nu er aktuelle at være opmærksom på, når man arbejder med sikring af bygninger. Der vil blive holdt oplæg på både dansk og engelsk.

08.30 – 08.35
elverdal
Åbningstale

Camilla Elverdal, WTW Danmark

08.35 – 08.40
Torben Munk Damgaard
Introduktion til FN’s Verdensmål

Torben Munk Damgaard, Syddansk Universitet

Hvordan omsættes FN’s Verdensmål til konkret handling? Hør Torben Munk Damgaard, når han giver sin introduktion til verdensmålene og fortæller, hvordan verdensmålene konkret bliver brugt på SDU – både i forskningsmiljøet og i forhold de samarbejder, universitet indgår med professionelle aktører i dansk erhvervsliv.

08.40 – 08.45
Stuart Calam
Key findings from Willis Research Network

Stuart Calam, Willis Research Network

Stuart will introduce the work of the Willis Research Network that enhances our ability to understand, evaluate and manage the full spectrum of risks and to improve risk decision making.

08.45 – 09.05
Geoffrey Saville
The weather in Northern Europe – expectations for the future

Geoffrey Saville, Willis Research Network

The changing climate is becoming recognised as one of the top risks facing industry and society today. How is the long-term increase in global temperature affecting Northern European extremes of weather, and what changes can we expect to see over the coming decades?

09.05 – 09.25
Mikael Kunz
A detailed look at climate risk

Michael Kunz, Karlsruhe Institute of Technology

In his presentation, Michael will highlight the relation between large-scale flow fields and local-scale thunderstorms. A special focus will be on the question how climate change effects convective storms and how this will affect Northern Europe in coming decades.

09.25 – 09.35
Pause
09.35 – 09.55
brooks kaiser
Tradeoffs in loss prevention and insurance cost

Prof. Brooks Kaiser, Syddansk Universitet

Have you wondered how loss prevention affects your insurance costs? Brooks Kaiser will give insights to her empirical research on the understanding of the game of property insurance in the Danish marked.

09.55 – 10.15
Simon Sølvsten
Den målbare effekt af at forebygge skader på ejendomme

Simon Sølvsten, Syddansk Universitet

Har skadeforebyggelse reelt en positiv økonomisk effekt? Det antages ofte, at skadeforebyggelse påvirker risikoen positivt, men er det reelt muligt at se en effekt heraf på omkostninger til skader? Simon vil under sit indlæg løfte sløret for sin seneste forskning, som måler effekten af skadeforebyggelse og undersøger, om det er økonomisk fordelagtigt at investere i skadeforebyggende teknologier.

10.15 – 10.20
Pause
10.20 – 10.40
johanne urup
Undgå vand på terræn med en tidlig indsats

Johanne Urup, Rambøll

Oversvømmede kældre, fugtudfordringer på sokler og manglende nedsivningsmuligheder for regnvand er kun en lille del af de problemer, borgere og virksomheder oplever, når blandt andet grundvandet stiger. Løsningerne ligger ikke altid lige for, og der er brug at tænke utraditionelt og for at få overvejelser om grundvand, geologi og klimafaktorer ind i projekter tidligt.

10.40 – 11.00
Jimmy
Synergien mellem byudvikling, klimatilpasning og infrastruktur

Jimmy Joensen, Randers Kommune

Ved at sammentænke byudvikling, klimatilpasning og trafik/infrastruktur i en samlet udviklingsplan opnås markante synergieffekter. Jimmy Joensen vil gennemgå Randers Kommunes udviklingsplan, der har til formål at indtænke klimatilpasning i forbindelse med byggemodning og etablering af pladser og byrum, der giver borgerne adgang til rekreative områder, som kan tåle oversvømmelse, når stormflod og skybrud rammer byen.

11.00 – 11.30
Paneldebat

Facilitated by Nikolaj Dreyer, Willis Towers Watson

Om konferencen

Her finder du svar på praktiske spørgsmål om konferencen.

Tid og sted

Konferencen afholdes online den 27. januar 2021 kl. 8.30-11.30.

Hvornår er der tilmeldingsfrist?

Sidste frist for tilmelding er 25. januar 2021.

Hvad er prisen?

Det er gratis at deltage i konferencen.

Hvem henvender konferencen sig til?

Konferencen henvender sig til risikoansvarlige, der arbejder i organisationer med en større portefølje af bygninger.

Hvor mange pladser er der?

Der er ikke begrænsning på antallet af deltagere.

Er alle indlæggene på dansk?

Oplægsholderne kommer fra både ind- og udland, så der vil blive holdt oplæg på både dansk og engelsk.

Hvem står bag konferencen?

Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Willis Towers Watson, Willis Research Network og Syddansk Universitet.